Αρχική » Δράση για το κλίμα: ‎ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών και ο συνασπισμός «Under2 Coalition» ‎ υπογράφουν σχέδιο δράσης

Δράση για το κλίμα: ‎ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών και ο συνασπισμός «Under2 Coalition» ‎ υπογράφουν σχέδιο δράσης

από Άκης Χουζούρης

Το κοινό σχέδιο δράσης 2021-2022 που υπογράφηκε σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) και τον συνασπισμό «Under2 Coalition» θα ενισχύσει τη συνεργασία με στόχο την προώθηση της δράσης για το κλίμα σε περιφερειακό επίπεδο, θα διευρύνει περαιτέρω τη διαφάνεια και τη δημοσιοποίηση στοιχείων όσον αφορά το κλίμα και θα ενδυναμώσει την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα και της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Πρωταρχικός στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι, κατά την ανάκαμψη από τη νόσο COVID-19, θα δοθεί μεγαλύτερη ώθηση στο πρόγραμμα δράσης για το κλίμα με τη βελτίωση της περιβαλλοντικής, οικονομικής και κοινωνικής ανθεκτικότητας ενόψει της καλύτερης αντιμετώπισης μελλοντικών κρίσεων.

Η ΕτΠ ―η συνέλευση των τοπικών και των περιφερειακών εκπροσώπων της ΕΕ― υπέγραψε νέο σχέδιο δράσης με τον συνασπισμό « Under2 Coalition », μια διεθνή ομάδα με περισσότερες από 220 κυβερνήσεις που δεσμεύτηκαν για τη διατήρηση της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη αρκετά κάτω από 2°C, επιδιώκοντας να την περιορίσουν σε 1,5°C.

Η νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης παγιώνει και εντείνει τη συνεργασία με στόχο την προώθηση πιο φιλόδοξης δράσης για το κλίμα σε περιφερειακό επίπεδο και φιλοδοξεί να συμβάλει στην επιτυχή εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα και της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας χάρη σε αποτελεσματική πολυεπίπεδη διακυβέρνηση.

Ο Απόστολος Τζιτζικώστας , Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας και Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, δήλωσε: « Η υπογραφή του εν λόγω σχεδίου δράσης ενισχύει τη μακρόχρονη εταιρική σχέση μεταξύ της ΕτΠ και του συνασπισμού «Under2 Coalition». Παρέχει το κατάλληλο πλαίσιο για την εμβάθυνση της συνεργασίας μας με στόχο να δοθεί ώθηση στο παγκόσμιο πρόγραμμα δράσης για το κλίμα, με παράλληλη στήριξη των φιλόδοξων περιφερειών για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας. Από κοινού, μπορούμε να προασπίσουμε καλύτερα την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση ως ενδεδειγμένο τρόπο υλοποίησης της συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα και της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας σε κάθε τόπο και να ισχυροποιήσουμε τη φωνή των περιφερειών στη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (COP26) που θα διεξαχθεί στη Γλασκώβη τον Νοέμβριο του 2021 ».

Ο Franz Untersteller , Υπουργός Περιβάλλοντος, Προστασίας του Κλίματος και Ενέργειας της του κρατιδίου της Βάδης-Βυρτεμβέργης και Παγκόσμιος Πρέσβης του συνασπισμού «Under2 Coalition», δήλωσε: « Με περισσότερα από 220 μέλη παγκοσμίως, ο συνασπισμός «Under2 Coalition» αποτελεί πλέον μία από τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες συμμαχίες για την προστασία του κλίματος σε ολόκληρο τον κόσμο. Σημαντικός αριθμός μελών μας προέρχεται από την ΕΕ. Ως εκ τούτου, χαιρετίζω θερμά τη συμφωνία μεταξύ του συνασπισμού «Under2 Coalition» και της Επιτροπής των Περιφερειών σχετικά με κοινούς στόχους και δραστηριότητες. Μαζί, θα βελτιώσουμε την προβολή και την αποτελεσματικότητα του υποεθνικού επιπέδου στον τομέα της προστασίας του κλίματος, τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε ενωσιακό επίπεδο ».

Ο Juan ESPADAS (ES/PES), δήμαρχος Σεβίλλης και πρόεδρος της επιτροπής ENVE και της ομάδας εργασίας « Πράσινη Συμφωνία και τοπική δράση » της ΕτΠ, δήλωσε: « Η στενή συνεργασία με τον συνασπισμό «Under2 Coalition» θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών. Είμαι πεπεισμένος ότι ένα παγκόσμιο κίνημα τοπικών και περιφερειακών αρχών είναι καθοριστικής σημασίας για την υλοποίηση της δράσης για το κλίμα και την επίτευξη βιώσιμης μετάβασης. Το εν λόγω σχέδιο δράσης θα μας βοηθήσει να ενισχύσουμε τον ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης και να επιτύχουμε αποτελεσματική πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, ιδίως ενόψει της COP26 ».

Η ΕτΠ και ο συνασπισμός «Under2 Coalition» δεσμεύονται να συνεργαστούν για την επίτευξη των ακόλουθων τριών κοινών στόχων :

  • παροχή αμοιβαίας υποστήριξης και συνεργασία σχετικά με δραστηριότητες κοινού ενδιαφέροντος που περιστρέφονται γύρω από την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα·
  • προώθηση, στο επίπεδο των περιφερειακών κυβερνήσεων, της έννοιας της διαφάνειας και της ετήσιας δημοσιοποίησης στόχων και στοιχείων για το κλίμα· και
  • ενίσχυση της συμμετοχής του περιφερειακού επιπέδου διακυβέρνησης σε δραστηριότητες που θεωρούνται προτεραιότητα, λόγου χάρη, για τη στήριξη της ταχείας υλοποίησης βασικών στοιχείων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και έργων που θα βοηθήσουν τις περιφερειακές κυβερνήσεις να προετοιμάσουν το έδαφος για τη μείωση των εκπομπών με μέλημα την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας.

Το σχέδιο δράσης καθορίζει συγκεκριμένους τομείς συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της οικολογικής ανάκαμψης από τη νόσο COVID-19, με τη διασφάλιση δίκαιης μετάβασης και τη βελτίωση τη διαφάνειας όσον αφορά το κλίμα. Η νέα εταιρική σχέση περιλαμβάνει επίσης κοινές παρεμβάσεις, ανακοινώσεις και δραστηριότητες για το κλίμα σε διεθνείς εκδηλώσεις, όπως η επόμενη Ευρωπαϊκή εβδομάδα των δήμων και των περιφερειών (11-14 Οκτωβρίου 2021) και η Διάσκεψη κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα (COP26) που θα διεξαχθεί στη Γλασκώβη (1-12 Νοεμβρίου 2021).

Γενικό πλαίσιο

Ο συνασπισμός « Under2 Coalition » αποτελεί διεθνή ομάδα φιλόδοξων εθνικών και περιφερειακών κυβερνήσεων που δεσμεύτηκαν για τη διατήρηση της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη αρκετά κάτω από 2°C, επιδιώκοντας να την περιορίσουν σε 1,5°C. Ο συνασπισμός απαρτίζεται από περισσότερες από 220 κυβερνήσεις διεθνώς και ασχολείται με την ετήσια δημοσιοποίηση στοιχείων όσον αφορά το κλίμα και τη διαφάνεια, την αξιοποίηση των περιφερειακών πολιτικών και την προετοιμασία του εδάφους για το 2050. Με 43 περιφερειακές κυβερνήσεις και 12 κράτη μέλη της ΕΕ ως προσυπογράφοντες, η Ευρώπη διαθέτει αριθμητική υπεροχή στον συνασπισμό «Under2 Coalition», ο οποίος αντιπροσωπεύει πληθυσμό 182 εκατομμυρίων ατόμων και ΑΕΠ ύψους 7,4 τρισ. δολαρίων ΗΠΑ που ισοδυναμούν με το 35% του πληθυσμού και το 36% της οικονομίας της ΕΕ, αντιστοίχως. Η οργάνωση «The Climate Group» εκτελεί χρέη γραμματείας του συνασπισμού «Under2 Coalition» και συνεργάζεται με τις κυβερνήσεις για την επιτάχυνση της δράσης για το κλίμα. Παρότι η υπουργική του θητεία λήγει τον Μάιο του τρέχοντος έτους, ο Franz Untersteller θα συνεχίσει να στηρίζει τον συνασπισμό «Under2 Coalition» ως Παγκόσμιος Πρέσβης κατά την επόμενη διετία. Στο πλαίσιο του νέου του ρόλου, θα είναι υπεύθυνος για την εξωτερική εκπροσώπηση του συνασπισμού «Under2 Coalition» μαζί με τον πρώην κυβερνήτη της Καλιφόρνια Jerry Brown και θα προάγει την υποεθνική δράση για το κλίμα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00