Αρχική » Τα οφέλη του νέου θεματολογίου της ΕΕ για τη Μεσόγειο πρέπει να «φτάσουν πέρα από τις πρωτεύουσες»

Τα οφέλη του νέου θεματολογίου της ΕΕ για τη Μεσόγειο πρέπει να «φτάσουν πέρα από τις πρωτεύουσες»

από Άκης Χουζούρης

Οι συστάσεις των τοπικών και των περιφερειακών πολιτικών αναδεικνύουν τους προβληματισμούς σχετικά με την πρόσβαση στα εμβόλια κατά της νόσου COVID-19 και τις «τεράστιες» περιφερειακές ανισότητες εντός των μεσογειακών χωρών.

Το νέο θεματολόγιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εταιρική της σχέση με τους νότιους γείτονές της κέρδισε τη στήριξη των τοπικών και των περιφερειακών πολιτικών από ολόκληρη τη Μεσόγειο και την ΕΕ, οι οποίοι τόνισαν ωστόσο ότι «τα οφέλη της συνεργασίας πρέπει να φτάσουν πέρα από τις πρωτεύουσες» και να μειώσουν, αντί να αυξήσουν, τις «τεράστιες υφιστάμενες εδαφικές ανισότητες εντός γειτονικών χωρών».

Σε συστάσεις που εκδόθηκαν στις 22 Φεβρουαρίου κατά τη διάρκεια διαδικτυακής συνόδου ολομέλειας, η Ευρωμεσογειακή Περιφερειακή και Τοπική Συνέλευση (ARLEM) έδωσε επίσης έμφαση στις ανησυχίες που εγείρει «ο κίνδυνος χάσματος εμβολιασμού» και κάλεσε τους πολιτικούς φορείς να διευκολύνουν τη δίκαιη και ισότιμη πρόσβαση στην υγεία.

H ARLEM συγκροτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) το 2010 προκειμένου να προσδώσει τοπική και περιφερειακή διάσταση στις εργασίες της Ένωσης για τη Μεσόγειο , που συστάθηκε το 2008, και της ΕΕ. Στη σύνοδο ολομέλειας της ARLEM στις 22 Φεβρουαρίου απηύθυναν χαιρετισμό τόσο ο γενικός γραμματέας της Ένωσης για τη Μεσόγειο (ΕγΜ) όσο και ο Ευρωπαίος Επίτροπος Γειτονίας και Διεύρυνσης.

Ο Απόστολος Τζιτζικώστας (EL/EPP), συμπρόεδρος της ARLEM, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών και περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, δήλωσε: «Το νέο θεματολόγιο για αυτήν την ζωτικής σημασίας εταιρική σχέση και το συνοδευτικό επενδυτικό σχέδιο μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας στην περιοχή της Μεσογείου – μια περιοχή που αποτελεί τη δεύτερη σοβαρότερα πληγείσα από την κλιματική αλλαγή και η οποία ήδη αντιμετώπιζε μείζονες οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές προκλήσεις πριν την πανδημία. Η νόσος COVID-19 και η κλιματική έκτακτη ανάγκη δείχνουν πόσο ριζικά αλλάζουν τη ζωή μας αυτές οι προκλήσεις. Γι’ αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών υποστηρίζει πλήρως πολιτικές που παρέχουν στους δήμους και τις περιφέρειες δυνατότητα περιορισμού τέτοιων απειλών, προσαρμογής και εν συνεχεία ανάκαμψης από αυτές. Ωστόσο, η σκληρή δουλειά πρέπει να πραγματοποιηθεί πρωτίστως στο τοπικό και το περιφερειακό επίπεδο και είναι ουσιώδες οι εθνικές κυβερνήσεις και η ΕΕ να αφουγκράζονται τους πολιτικούς και τις αρχές του τοπικού και του περιφερειακού επιπέδου και να συνεργάζονται μαζί τους για την επίτευξη αυτών των στόχων. Επιδοκιμάζουμε την πρόθεση υλοποίησης επιπρόσθετων χρηματοοικονομικών, τεχνικών και πολιτικών επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της χρηματοδότησης των υποεθνικών αρχών, ωστόσο ―όπως επισημαίνεται στη διακήρυξή μας― αυτές οι φιλοδοξίες πρέπει να μετουσιωθούν σε οφέλη που θα φτάνουν πέρα από τις πρωτεύουσες και θα μειώνουν τις τεράστιες υφιστάμενες εδαφικές ανισότητες».

Ο Mohamed Boudra , Δήμαρχος Al Hoceima και Πρόεδρος των Ενωμένων Δήμων και Τοπικών Αρχών (UCLG), που συμπροέδρευσε της συνεδρίασης, δήλωσε: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαίωσε τη φιλοδοξία της να επιτύχει ανθρακική ουδετερότητα έως το 2050 μέσω της Πράσινης Συμφωνίας, για την οποία θα είναι καθοριστική η συμβολή των τοπικών και των περιφερειακών αρχών. Η ίδια φιλοδοξία και αποκεντρωμένη προσέγγιση πρέπει να διέπει τη συλλογιστική μας και τη δράση μας για το κλίμα στη Μεσόγειο. Η κρίση COVID-19 απαιτεί διπλή μετάβαση, μια πιο οικολογική και πιο βιώσιμη μετάβαση. Πρέπει να οικοδομήσουμε το μέλλον μας».

Ο Nasser Kamel , Γενικός Γραμματέας της Ένωσης για τη Μεσόγειο , δήλωσε: «Κανένας άνθρωπος, καμία οργάνωση, καμία περιφέρεια δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το εύρος των τρεχουσών προκλήσεων κατά μόνας. Γι’ αυτό, τα 42 κράτη μέλη της Ένωσης για τη Μεσόγειο θα επιτύχουν μόνο αν συνεργάζονται στενά με τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές. Υπάρχει σαφής κυκλική σχέση μεταξύ του κλίματος, της ενεργειακής ασφάλειας, της οικονομικής μεγέθυνσης, της ανάπτυξης και της υγείας. Πρέπει να οικοδομήσουμε μια αναπτυξιακή στρατηγική που θα μας βοηθάει να βελτιώσουμε την ανθρώπινη υγεία, θα πρασινίζει τις οικονομίες μας, συνεχίζοντας όμως να προωθεί τον ανταγωνισμό, και θα θέτει ψηφιακά θεμέλια για βασικές δημόσιες υπηρεσίες και τομείς».

Ο Olivér Várhelyi , Ευρωπαίος Επίτροπος Γειτονίας και Διεύρυνσης, δήλωσε σε ηχογραφημένο μήνυμά του πως «το νέο θεματολόγιο για τη Μεσόγειο είναι εξατομικευμένο, συνεκτιμά την ποικιλομορφία της εν λόγω περιοχής και αποσκοπεί στην αξιοποίηση των ευκαιριών που πηγάζουν από την οικολογική και την ψηφιακή μετάβαση. Το θεματολόγιο προτείνει επίσης Οικονομικό και Επενδυτικό Σχέδιο για τους νότιους γείτονές μας. Οι 12 ενδεικτικές εμβληματικές πρωτοβουλίες του θα αποτελέσουν πρότυπο για τη δράση μας και θα συνδράμουν στη στήριξη μακροπρόθεσμα βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής ανάκαμψης». Ο Ευρωπαίος Επίτροπος ανέφερε πως η Επιτροπή θα «δώσει προτεραιότητα στη χειραφέτηση των νέων», ενώ εξέφρασε την πεποίθησή του ότι η νικήτρια του τρίτου Βραβείου της ARLEM για τους νέους τοπικούς επιχειρηματίες θα εμπνεύσει και άλλους ώστε να μετατρέψουν τις ιδέες τους σε επιχειρηματική δραστηριότητα.

Γενικές πληροφορίες

Στην Ανανεωμένη Εταιρική Σχέση με τη Νότια Γειτονία – Ένα νέο θεματολόγιο για τη Μεσόγειο που παρουσιάστηκε στις 9 Φεβρουαρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης δηλώνουν έτοιμες να δημιουργήσουν ενωσιακό μηχανισμό ανταλλαγής εμβολίων που θα εξασφαλίσει κοινή πρόσβαση στις περίπου 2,3 δισεκατομμύρια δόσεις που εξασφάλισε η ΕΕ με ειδική έμφαση στη Νότια Γειτονία, μαζί με τα Δυτικά Βαλκάνια, την Ανατολική Γειτονία και την Αφρική. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε επίσης την κινητοποίηση μέχρι 7 δισ. ευρώ, τα οποία εκτιμά ότι μπορούν να μοχλεύσουν ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις ύψους μέχρι και 30 δισ. ευρώ. Το θεματολόγιο δεν έχει εγκριθεί ακόμη από τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Οι συστάσεις της ARLEM για το 2021 επικροτούν την «ενισχυμένη προσήλωση της ΕΕ στους νότιους γείτονές της» που εκφράζεται μέσα από την Ανανεωμένη Εταιρική Σχέση με τη Νότια Γειτονία – Ένα νέο θεματολόγιο για τη Μεσόγειο , αναφέροντας ότι η επίτευξη απτών αποτελεσμάτων μέσω της συνεργασίας έχει καθοριστική σημασία για τη διάπλαση ενός πιο ευημερούντος, δίκαιου, βιώσιμου και ασφαλούς μέλλοντος για την περιοχή της Μεσογείου. Η ARLEM καλεί επίσης την ΕΕ και τις χώρες εταίρους της να λαμβάνουν συστηματικά υπόψη τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές ως μοχλούς εδαφικής ανάπτυξης κοντά στους πολίτες, κατά το σχεδιασμό της οικονομικής ανάπτυξης, του εμπορίου και των επενδύσεων σε αυτό το πλαίσιο. Οι 23 συστάσεις καλύπτουν επίσης τη νόσο COVID-19, τη δράση για το κλίμα, τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη, τη χειραφέτηση των γυναικών, τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, ενώ στηρίζουν επίσης την πρόταση της ΕγΜ για την Ημέρα της Μεσογείου κάθε 28η Νοεμβρίου.

Το νέο θεματολόγιο της ΕΕ για τη Μεσόγειο ορίζει πέντε βασικούς τομείς πολιτικής . Ο πρώτος εστιάζει στην ανθρώπινη ανάπτυξη, την ορθή διακυβέρνηση και το κράτος δικαίου, ο δεύτερος στην ανθεκτικότητα, την ευημερία και την ψηφιακή μετάβαση, ο τρίτος στην ειρήνη και την ασφάλεια, ο τέταρτος στη μετανάστευση και την κινητικότητα και ο πέμπτος στην πράσινη μετάβαση.

Η Ολομέλεια της ARLEM εξέδωσε δύο εκθέσεις, οι οποίες καλύπτουν ορισμένες πτυχές του νέου θεματολογίου. Η πρώτη εξ αυτών ―με θέμα Μια νέα Πράσινη Συμφωνία για τη Μεσόγειο: η Ατζέντα του 2030 για μια οικολογικότερη Μεσόγειο ― καταρτίστηκε από την Agnès Rampal (FR/EPP), αντιδήμαρχο Νίκαιας. Η άλλη ―με θέμα Η δύναμη του μετασχηματισμού: Η ψηφιοποίηση ως καθοριστικός παράγοντας τόνωσης της επιχειρηματικότητας γύρω από τη Μεσόγειο ― εκπονήθηκε από τη Lizzy Delaricha, Δήμαρχο Ganei Tikva από το Ισραήλ.

Η «Ανανεωμένη Εταιρική Σχέση με τη Νότια Γειτονία – Ένα νέο θεματολόγιο για τη Μεσόγειο» της ΕΕ τονίζει επίσης την ανάγκη καλλιέργειας της επιχειρηματικότητας. Η ARLEM βραβεύει κάθε χρόνο έναν νέο επιχειρηματία η επιχείρηση του οποίου υποστηρίχθηκε από τις φιλοεπιχειρηματικές πολιτικές μιας τοπικής αρχής. Η φετινή νικήτρια ―που ανακοινώθηκε στις 22 Φεβρουαρίου― είναι η Erilda Krasi από το ταξιδιωτικό γραφείο 1001 Albanian Adventures , που ωφελήθηκε από τη συνεργασία με το δήμο του Berat. Οι άλλοι τέσσερις τελικοί υποψήφιοι ήταν οι: Ahmed El Sadi με την Blue Filter, εταιρεία επεξεργασίας λυμάτων στην Παλαιστίνη· Amal Labriny, διευθύντρια γεωργικού συνεταιρισμού στο Μαρόκο· Mustapha Samir Laoufi, ιδρυτής εταιρείας ηλιακών συλλεκτών στην Αλγερία· και Abdelkader Zerrougui, διευθυντής εταιρείας διαχείρισης υδάτων και αποβλήτων στην Αλγερία.

Επικοινωνία:

Andrew Gardner

Τηλ. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00