Αρχική » Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Ζαχάρως

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Ζαχάρως, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης επανεκκινούν τη διαδικασία για τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Ζαχάρως στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) – Νέα Φάση» (ΟΠΣ 5002212). Οι αιτήσεις που έχουν ήδη γίνει ισχύουν. Στη φάση αυτή στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Ζαχάρως μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Α/ΑΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΤΗΛΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
1            Καινοτομία – Επιχειρηματικότητα –            Διοίκηση Επιχειρήσεων25x 
2Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2)25x 
3            Διαμόρφωση και διακόσμηση            εσωτερικών  χώρων25x 
4            Ιταλικά για τουρισμό (Α1-Α2)25x 
5Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα(σχολικός εκφοβισμός, διαδίκτυο, πρόληψηεξαρτήσεων, διατροφή)25 x
6Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ)50 x

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, καθώς και  δημότες εκτός των ορίων του Δήμου Ζαχάρως, εφόσον έχουν επιλέξει προγράμματα που υλοποιούνται μέσω τηλε-εκπαίδευσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου του ενδιαφερόμενου. Για την ηλεκτρονική συμπλήρωση της αίτησης, επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://zacharo.otaplus.gr/sadz/. Διαφορετικά, μπορείτε να συμπληρώσετε την αίτηση στο Δημαρχείο Ζαχάρως και να την παραδώσετε στη γραμματεία μαζί με την ταυτότητα, το διαβατήριό σας ή οποιοδήποτε άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο. Την αίτηση και τα υπόλοιπα έγγραφα θα βρείτε στο site του Δήμου Ζαχάρως https://www.zacharo.gr/.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Δημαρχείο Ζαχάρως
Τηλ.: 2625032277 | 2625360301
Ταχ. Διεύθυνση: Πλατεία Δημαρχείου, 27054
Email: zaxarosdimos@gmail.com

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00