Αρχική » Παράταση Κτηματολόγιο

Παράταση Κτηματολόγιο

από Άκης Χουζούρης

Η Κοινοπραξία «ΚΤΗΜΑ 2016», ως Ανάδοχος της Μελέτης «Μελέτη Κτηματογράφησης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» επιθυμεί να ενημερώσει υπεύθυνα τους δικαιούχους εγγραπτέων στα κτηματολογικά βιβλία δικαιωμάτων επί ακινήτων στους κτηματογραφούμενους ΟΤΑ της Π.Ε. Ηλείας αναφορικά με τη διαδικασία της Προανάρτησης ότι:
Με βάση την κείμενη νομοθεσία, δεν προβλέπεται παράταση της αποκλειστικής προθεσμίας διάρκειας 45 ημερών της διαδικασίας Προανάρτησης.
Λαμβάνοντας υπόψη, όμως, το διαρκώς αυξανόμενο πλήθος των υποβαλλόμενων Αιτήσεων Επανεξέτασης Στοιχείων των τελευταίων ημερών και για να δοθεί σε όλους η δυνατότητα υποβολής εμπρόθεσμων Αιτήσεων Επανεξέτασης Στοιχείων για τη διόρθωση των προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων της Προανάρτησης, θα γίνει χρήση της διαδικασίας διαπίστωσης «εμπρόθεσμης προσέλευσης» προκειμένου να ολοκληρωθεί η υποβολή των Αιτήσεων Επανεξέτασης Στοιχείων σε μεταγενέστερο χρόνο με προγραμματισμένο ραντεβού χωρίς αυτές να θεωρούνται εκπρόθεσμες.
Μάλιστα, σε συνέχεια της σχετικής ανακοίνωσης του Φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» αναφορικά με τη δυνατότητα οριστικοποίησης ραντεβού και υποβολής εμπρόθεσμων Αιτήσεων Επανεξέτασης Στοιχείων έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2022 και εξειδικεύοντας τα αναφερόμενα σε αυτή, για τη διευκόλυνση και καλύτερη εξυπηρέτηση των δικαιούχων, ισχύουν τα επόμενα:
➢ Η δυνατότητα οριστικοποίησης ραντεβού εμπρόθεσμης προσέλευσης για υποβολή Αιτήσεων Επανεξέτασης Στοιχείων στο Γραφείο Κτηματογράφησης θα είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση https://www.ktima2016.gr/index.php/home/programmatismos-rantevou-hleias για όλο το διάστημα έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2022. Επομένως, ραντεβού θα μπορεί να οριστικοποιείται και μετά τις 3 Φεβρουαρίου 2022 (μέχρι και τις 28 Φεβρουαρίου 2022).
➢ Η δυνατότητα για αποστολή εμπρόθεσμων Αιτήσεων Επανεξέτασης Στοιχείων στο email kt18.pyrgos.proanartisi@gmail.com θα είναι επίσης διαθέσιμη για όλο το διάστημα έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2022, ανεξάρτητα αν έχει προηγηθεί ή όχι αποστολή μηνύματος στο emai kt18.pyrgos.rantevou@gmail.com

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00