Αρχική » Ξεκίνησαν οι έγγραφες παιδιών και νηπίων στους Δημοτικούς παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Ήλιδας

Ξεκίνησαν οι έγγραφες παιδιών και νηπίων στους Δημοτικούς παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Ήλιδας

από Maria Petroutsa

Ξεκίνησαν ήδη από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Ήλιδας οι νέες εγγραφές και οι επανεγγραφές των νηπίων και των βρεφών στους Δημοτικούς παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, για την περίοδο 2024 – 2025.

Οι αιτήσεις μπορούν να κατατίθενται στην αρμόδιο Διεύθυνση του Δήμου (Ελ. Βενιζέλου &Παπαγιαννοπούλου 35, τηλ.: 2622023820) έως την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2024, καθημερινά από τις 09:00 το πρωί έως τις 12:00 το μεσημέρι.

Τα  δικαιολογητικά αποστέλλονται:

Α) Ταχυδρομικώς στη Δ/νση Ν.Π.Δ.Δ. «Ο ΗΛΕΙΟΣ» Ελ. Βενιζέλου & Παπαγιαννοπούλου 35, με την ένδειξη «Εγγραφή Νηπίου»

Β) Σε κλειστό φάκελο σε κάθε Παιδικό Σταθμό

 • Α’ Παιδικός Σταθμός – Θεμιστοκλέους 7 Καλίτσα, τηλ.: 2622023862
 • Β’ Παιδικός Σταθμός (Τσιρώνειος) – Ελ. Βενιζέλου & Παπαγιαννοπούλου 35, τηλ.: 2622024070
 • Παιδικός σταθμός Χαβαρίου, τηλ: 2622091237

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

 • Αίτηση εγγραφής – επανεγγραφής (υπάρχουν διαθέσιμες στους Παιδικούς Σταθμούς και στο Γραφείο της αρμόδιας Διεύθυνσης)
 • Υπεύθυνη δήλωση με σχετικό κείμενο (υπάρχουν διαθέσιμες στους  Παιδικούς Σταθμούς και στο Γραφείο της αρμόδιας Διεύθυνσης)
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και πιστοποιητικό γέννησης του νηπίου, ή   ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης
 • Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς εργάζονται ή πρόκειται να εργασθούν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής, με προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών τους και αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης της αιτούσας/ του αιτούντος ή της σύμβασης μαζί με το  έντυπο Ε4 (ετήσιος πίνακας  προσωπικού)
 • Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ, του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι
 • Βεβαίωση υγείας  του παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από παιδίατρο
 • Αντίγραφο του βιβλιάριου υγείας με τα εμβόλια που προβλέπονται για την ηλικία του παιδιού και αποτελέσματα φυματινοαντίδρασης (Monteux), όπως προβλέπεται από το  Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών
 • Εκκαθαριστικό Σημείωμα του Υπ. Οικονομικών του φορολογικού έτους 2023 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01/01/2022 – 31/12/2022)
 • Αντίγραφο τελευταίου λογαριασμού ΔΕΗ  ή ΟΤΕ ή Νερού για την πιστοποίηση της διεύθυνσης κατοικίας

Ειδικές περιπτώσεις:

 • Για την εγγραφή αλλοδαπών γονέων είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ φορολογική δήλωση και η άδεια παραμονής
 • Για γονείς διαζευγμένους ή σε διάσταση απαραίτητη η προσκόμιση δια ζευκτήριου ή  άλλου αποδεικτικού
 • Γονείς με αναπηρία θα προσκομίζουν πιστοποιητικό από δημόσιο φορέα (Υγειονομική επιτροπή, Απόφαση συνταξιοδότησης κλπ.)

Γονείς που είναι ελεύθεροι επαγγελματίες θα προσκομίζουν:

 • Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναφέρεται η έδρα της επιχείρησης και το αντικείμενο εργασιών και θα φέρει υπογραφή και σφραγίδα της επιχείρησης
 • Αντίγραφο πληρωμής των τελευταίων εισφορών στον ΟΑΕΕ

Γονείς που είναι φοιτητές θα προσκομίζουν βεβαίωση σπουδών

Απαραίτητες προϋποθέσεις για να εξετασθεί η αίτηση είναι:

*Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κάποιο από τα δικαιολογητικά, δεν θα εξετάζεται η αίτηση (μέχρι να προσκομισθούν), με αποτέλεσμα να μην κατοχυρώνεται η εγγραφή του παιδιού.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00