Αρχική » ΕΣΠΑ: Πάνω από 12 δισ. ευρώ οι εντάξεις στο ΕΠΑνΕΚ – Οι κατηγορίες των δράσεων και τα ποσά

ΕΣΠΑ: Πάνω από 12 δισ. ευρώ οι εντάξεις στο ΕΠΑνΕΚ – Οι κατηγορίες των δράσεων και τα ποσά

από Άκης Χουζούρης

Σε πάνω από 12 δισ. ευρώ ανέρχονται οι εντάξεις έργων  χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, καθιστώντας το, όχι μόνο το πλέον δημοφιλές αλλά και το πιο ουσιαστικό πρόγραμμα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Οι επιδόσεις αυτές, επιτυγχάνονται για πρώτη φορά στα «ελληνικά χρονικά» των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (κοινοτικοί και εθνικοί πόροι) και σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό οφείλεται στο γεγονός ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτέλεσε την «κορωνίδα» των χρηματοδοτικών παρεμβάσεων για την άμβλυνση των επιπτώσεων της covid-19 στην οικονομία.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ  έχουν εκδοθεί 172 ενεργές προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισμού (δημόσια δαπάνη) 11,74 δισ. ευρώ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 146% επί του συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος (8,03 δισ. ευρώ μετά την ενσωμάτωση 1,6 δισεκ. ευρώ πόρων του REACT-EU).

Σε ό,τι αφορά το «πεδίο» των εντάξεων, έχουν ενταχθεί αθροιστικά 37.476 έργα συνολικού προϋπολογισμού (δημόσια δαπάνη) 12,01 δισ. ευρώ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 150% επί του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος.

Επισημαίνεται ότι για έναν μεγάλο αριθμό ενταγμένων έργων, απαιτείται και η καταβολή της ίδιας συμμετοχής των επιχειρήσεων που χρηματοδοτούνται. Με αυτόν τον τρόπο, το θετικό αποτέλεσμα στην οικονομία και την απασχόληση, είναι αρκετά μεγαλύτερο.

Ο αρχικός προϋπολογισμός του προγράμματος ήταν 4,7 δισ. ευρώ, αλλά επειδή για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας, αποτέλεσε το κατ’ εξοχήν πρόγραμμα χρηματοδότησης των επιχειρήσεων και των αυτοαπασχολούμενων, ο προϋπολογισμός του αυξήθηκε με τη μεταφορά πόρων από άλλα τομεακά και επιχειρησιακά προγράμματα που δεν παρουσίαζαν ικανοποιητική απορρόφηση.
Ενισχύθηκε επίσης και από την πρωτοβουλία REACT EU με 1,6 δισεκ. ευρώ, με αποτέλεσμα ο συνολικός του προϋπολογισμός να εκτοξευθεί στα 8,03 δισ. ευρώ.

Οι εντάξεις ανά τομέα προτεραιότητας

Στην πρώτη θέση των εντάξεων ως προς τον αριθμό των έργων και του συνολικού ποσού βρίσκονται οι «Δράσεις Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας» με 28 προσκλήσεις προϋπολογισμού 5,05 δισ. ευρώ.
Στις δράσεις αυτές έχουν ενταχθεί συνολικά 35.492 έργα προϋπολογισμού 4,95 δισ. ευρώ.

Στον τομέα αυτό, περιλαμβάνονται  οι σημαντικότερες δράσεις χρηματοδότησης πολύ μικρών, μικρών ή και μεσαίων επιχειρήσεων, όπως για παράδειγμα οι Εργαλειοθήκες Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας, οι δράσεις για τουριστικές επιχειρήσεις, τα προγράμματα για τη στήριξη υφιστάμενων ΜμΕ και νεοφυών επιχειρήσεων, της αυτοαπασχόλησης κ.ο.κ.

Στη δεύτερη θέση βρίσκονται οι «Δράσεις Σύστασης Ταμείων Χαρτοφυλακίων» με έξι προσκλήσεις προϋπολογισμού 2,768 δισ. ευρώ, με τον προϋπολογισμό των εντάξεων να ανέρχεται στα 2,88 δισ. ευρώ.
Στις δράσεις αυτές περιλαμβάνονται το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ, το Ταμείο Εγγυοδοσίας Covid-19 (και οι τρεις κύκλοι), το EquiFund κ.ο.κ.

Η εξέλιξη των υπολοίπων προκηρύξεων ανά τομέα δράσεων και ενταγμένων έργων στο ΕΠΑνΕΚ είναι:

 • Οι «Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας» με τέσσερις προσκλήσεις προϋπολογισμού 799,5 εκατ. ευρώ και τρεις εντάξεις έργων συνολικού προϋπολογισμού 1,12 δισ. ευρώ. Στις εντάξεις έργων σε αυτόν το τομέα, περιλαμβάνεται και το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον».
 • Οι «Δράσεις Σύνδεσης Έρευνας – Επιχειρηματικότητας» με 21 προσκλήσεις προϋπολογισμού 800,2 εκατ. ευρώ, στις οποίες έχουν ενταχθεί 1.416 έργα προϋπολογισμού 767,1 εκατ. ευρώ. Στις δράσεις αυτές περιλαμβάνεται και το πρόγραμμα «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ».
 • Στις «Δράσεις του Τομέα Επικοινωνιών και Πληροφορικής» (υποδομές) ο αριθμός των προσκλήσεων ανέρχεται στις 20, με προϋπολογισμό 644 εκατ. ευρώ, στις οποίες έχουν ενταχθεί 21 έργα 613 εκατ. ευρώ.
 • Στην κατηγορία «Δράσεις στον Τομέα της Ενέργειας» (υποδομές) έχουν δημοσιευθεί 24 προσκλήσεις προϋπολογισμού 599,2 εκατ. ευρώ και έχουν ενταχθεί 18 έργα προϋπολογισμού 587,4 εκατ. ευρώ.
 • Στην κατηγορία «Δράσεις στον Τομέα της Έρευνας και Τεχνολογίας» (υποδομές) έχουν προκηρυχθεί τέσσερις προσκλήσεις προϋπολογισμού 170 εκατ. ευρώ και έχουν ενταχθεί 102 έργα προϋπολογισμού 209,5 εκατ. ευρώ.
 • Στις «Δράσεις στον Τομέα του Πολιτισμού και του Τουρισμού» (υποδομές) οι προσκλήσεις ανέρχονται στις 18, με προϋπολογισμό 220,4 εκατ. ευρώ και οι εντάξεις έργων στις 190 με προϋπολογισμό 204 εκατ. ευρώ.
 • Στις 11, με προϋπολογισμό 296,8 εκατ. ευρώ, ανέρχονται οι προσκλήσεις του τομέα για τις «Δράσεις για την Αναβάθμιση των Δεξιοτήτων των Εργαζομένων», με 121 εντάξεις προϋπολογισμού 325,2 εκατ. ευρώ.
 • Στον τομέα «Δράσεις Πρακτικής Άσκησης Σπουδαστών και Αποφοίτων» οι προσκλήσεις ανέρχονται στις τέσσερις με προϋπολογισμό 170,5 εκατ. ευρώ και 35 εντάξεις ύψους 151,66 εκατ. ευρώ.
 • Οι ενεργές «Δράσεις για την Αναβάθμιση των Υπηρεσιών του Δημόσιου και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα» είναι έξι, προϋπολογισμού 79,85 εκατ. ευρώ, στις οποίες έχουν ενταχθεί 45 έργα προϋπολογισμού 54,75 εκατ. ευρώ.
 • Στον τομέα «Δράσεις Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας» (υποδομές) έχουν προκηρυχθεί οκτώ προσκλήσεις προϋπολογισμού 66,76 εκατ. ευρώ και έχουν ενταχθεί  οκτώ έργα με προϋπολογισμό στα 31 εκατ. ευρώ.
 • Στον τομέα των δράσεων «Τεχνική Βοήθεια» έχουν «βγει στον αέρα» 18 προσκλήσεις  με προϋπολογισμό 73,7 εκατ. ευρώ και στις οποίες έχουν ενταχθεί 19 έργα ύψους 120,2 εκατ. ευρώ.

Πηγή: https://www.ertnews.gr/eidiseis/oikonomia/elladaoikonomia/espa-pano-apo-12-dis-eyro-oi-entaxeis-sto-epanek-oi-katigories-ton-draseon-kai-ta-posa/

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00