Αρχική » Απάντηση του Δήμου Πύργου στο Σύλλογο Εργαζομένων

ΞΕΠΕΡΝΑΜΕ ΤΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΠΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ  –  ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ ΕΡΓΟ ΜΕ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΗ ΑΡΜΟΔΙΩΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Σχετικά με την ανακοίνωση, φερόμενη ως ανακοίνωση του Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου Πύργου, ενώ δεν υπήρξε καν έγκρισή της από το Δ.Σ. του Συλλόγου (έγινε συνεδρίαση; ) και υπογράφεται από τον κ. Γαρύφαλλο Χρήστο πρόεδρο, και τον κ. Αντωνόπουλο Γιώργο γραμματέα, ισχύουν τα εξής:

Μέχρι σήμερα 6/10/2022 δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάδειξης των επιτυχόντων στον διαγωνισμό για προσωπικό Καθαριότητας. Εκκρεμούν αποτελέσματα για οδηγούς και χειριστή. Μία από τις βασικές αιτίες καθυστέρησης είναι και η έλλειψη προσωπικού. Βέβαια η πολιτική ηγεσία του Δήμου αξιοποιεί όλα τα προγράμματα του ΟΑΕΔ μέσω Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για εξεύρεσή προσωπικού, με ελάχιστη οικονομική επιβάρυνση του Δήμου.

Επίσης κατά τακτά διαστήματα προσλαμβάνουμε έκτακτο προσωπικό. Κατηγορηθήκαμε για διορισμούς ημετέρων. Βέβαια στον τελευταίο διαγωνισμό πρόσληψης έκτακτου προσωπικού τα αποτελέσματα άλλαξαν τρεις φορές λόγω λαθών στον έλεγχο τυπικότητας των αιτήσεων προς εργασία, από τους υπηρεσιακούς παράγοντες. Υπάρχουν τα έγγραφα.

Η παρούσα Δημοτική Αρχή, σχετικά με τους υπαλλήλους έχει πράξει τα εξής:

  1. Βραβευτήκαμε ως ο πρώτος Δήμος σχετικά με την έγκριση δαπανών για κάλυψη κόστους σεμιναρίων εκπαίδευσης των υπαλλήλων μας. Μας βράβευσε ο φορέας των Γενικών Γραμματέων Δήμων Ελλάδας σε πρόσφατο συνέδριο στην Ξάνθη.
  2. Αυξήθηκε το ποσό των υπερωριών σχετικά με προηγούμενα χρόνια. Αφορά κυρίως προσωπικό Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας (μόνιμοι, ΙΔΟΧ, όλων των ειδικοτήτων).
  3. Με δεδομένη την υποστελέχωση (πανελλαδικό φαινόμενο) και την απώλεια προσωπικού μέσω κινητικότητας (επίσης πανελλαδικό φαινόμενο), προσλαμβάνουμε προσωπικό μέσω ΟΑΕΔ-προγράμματα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Η οικονομική επιβάρυνση του Δήμου είναι ελάχιστη. Επίσης προσλαμβάνουμε προσωπικό στο πλαίσιο μέτρων κατά του Covid 19 και στο πλαίσιο Έκτακτης ανάγκης. Έτσι υποστηρίζεται συνολικά η Διοίκηση. Εξάλλου ο Σύλλογος Εργαζομένων πάντα αναφέρεται στην έλλειψη προσωπικού. Η προκήρυξη θέσεων μόνιμου προσωπικού είναι ευθύνη της κυβέρνησης.
  4. Στο νέο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) αυξάνονται κατά δύο (2) οι θέσεις διευθυντών και κατά τρεις (3) οι θέσεις προϊσταμένων. Δίνουμε τη δυνατότητα εξέλιξης ικανών υπαλλήλων και αύξησης του εισοδήματός τους.
  5. Όσον αφορά την Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων αυξήσαμε  το προβλέψιμο ποσό για τις υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας.
  6. Στην αξιολόγηση των διευθυντών και προϊσταμένων των Υπηρεσιών του Δήμου βαθμολογήθηκαν δίκαια και ισότιμα όλοι με «σχεδόν Άριστα.

Εσείς όμως ως Σύλλογος, επιδίδεστε με συνεχείς αναφορές σε πολιτικές επιλογές της Δημοτικής Αρχής, οι οποίες κρίνονται στο πλαίσιο της εγνωσμένης και βεβαιωμένης νομιμότητας εκ μέρους των αρμόδιων αρχών.

Αλήθεια, γιατί δεν πράττατε το ίδιο με προηγούμενες Δημοτικές Αρχές οι οποίες εγκαλούνται δικαστικά για κακουργήματα; Τουναντίον, ως υπάλληλοι φυσικά πρόσωπα δεν αρνηθήκατε τις υπηρεσίες σας σε διαδικασίες που χαρακτηρίζονται από τα κατηγορητήρια των αρμοδίων Δικαστών ως κακουργήματα.

Εξ’ αιτίας αυτού, πολλοί εν ενεργεία υπάλληλοι εμπλέκονται ως ερευνόμενοι ή κατηγορούμενοι σε δικαστικές υποθέσεις. Δεκάδες υπάλληλοι ζουν την αγωνία λόγω λαθεμένων επιλογών και παρανομιών προηγούμενων Δημοτικών Αρχών. Γιατί δεν αναφέρεστε σε αυτές τις συμπεριφορές; Προς τι η σιωπή σας;

Γιατί δεν είχατε αναφερθεί σε ενεστώτα χρόνο όπου εξελίσσοντο αυτές οι ενέργειες και λαμβάνοντα να αυτές οι αποφάσεις;

Συκοφαντείτε συναδέλφους σας οι οποίοι δεν σας είναι αρεστοί επειδή παράγουν έργο. Σε πρόσφατη ανακοίνωση κάνατε λόγο για υπερκοστολογημένες μελέτες. Αγνοείτε ότι οι μελέτες έχουν παραληφθεί από τεχνικούς επιστήμονες του Δήμου, έχουν πληρωθεί από την Οικονομική Υπηρεσία. Δηλαδή εσείς με ποιά δύναμη γνώσης κρίνετε το κόστος;            

Συκοφαντείτε άλλους τεχνικούς επιστήμονες του Δήμου επειδή προχωρούν την υλοποίηση της μελέτης μέσω Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού. Προς τι; Τί εξυπηρετείτε;

Παρουσιάζετε επιλεκτική χρονικά και παραταξιακά ευαισθησία σε λειτουργίες και επιλογές. Γνωρίζετε ότι εμείς έχουμε ως κριτήριό μας πάντα τη Νομιμότητα και τη Διαφάνεια.  

Κατά …σύμπτωση συμπορεύεστε με μέρος της Αντιπολίτευσης, παρασυρόμενοι στο χώρο του ψεύδους και της συκοφαντίας (πρόσφατη ανακοίνωση για τα LED). Αρνείστε την εφαρμογή συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου, τα οποία προβλέπονται από το νέο διαμορφωθέν κανονιστικό πλαίσιο (Νόμος, Έγγραφα Ελεγκτικού Συνεδρίου). Προσπαθείτε να συκοφαντήσετε τη διαδικασία και να επηρεάσετε τους υπαλλήλους σε αρνητική συμπεριφορά. Αγνοείτε παντελώς τις νόμιμες υποχρεώσεις της Διοίκησης. Σχεδόν όλοι οι Δήμοι της Ηλείας έχουν ήδη υπογράψει συμβάσεις για εσωτερικό έλεγχο, ενώ υποχρεωμένα είναι και τα Νομικά Πρόσωπα.

Οι πιστοποιημένοι προς τούτο φορείς έχουν δημοσιευθεί σε ΦΕΚ. Το οικονομικό κόστος προσδιορίζεται. Εξάλλου όλα δημοσιεύονται στη Διαύγεια. Οι συμβάσεις δίνονται, όχι σε ΕΝΑΝ όπως με δολιότητα κάποιοι διαδίδουν, αλλά σε διαφορετικούς.  

Δέσμευση της παράταξής μας ήταν «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΝΤΟΥ, 2011-2022». Τι φοβάστε; Θέλετε να καλύψετε κάτι;

Είναι τυχαία η ταύτισή σας με συγκεκριμένες θέσεις μικρής παράταξης στο Δήμο;  

Αγνοείτε τις συνέπειες σε βάρος της χρηματοδότησης του Δήμου εάν δεν υπάρξει εσωτερικός έλεγχος, όπως αυτός προβλέπεται από το Νόμο και προτείνεται από το Ελεγκτικό Συνέδριο; Τί τελικά σας ενδιαφέρει πάνω απ’ όλα;  

Τέλος, να σας θυμίσω ότι σε όλα τα σπουδαία θέματα έχουμε δικαιωθεί, στην Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, στο Διοικητικό Εφετείο Πατρών, στον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Να σας θυμίσω περιπτώσεις:

* Έργα έκτακτης ανάγκης 1,4 εκ. ευρώ όπου τα έργα εκτελούνται. Κατέρρευσαν όλες οι σκευωρίες

* Προσπάθεια να ακυρωθεί η επιπλέον αναγκαία αγορά καυσίμων για τα σχολεία τον περσινό χειμώνα. Έγινε προσφυγή ακύρωσης στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση και απορρίφθηκε. Κάποιοι έπαιζαν με την υγεία των μαθητών.

* Προσπάθεια να μην εκτελεστούν τα έργα αντιπυρικής προστασίας το περασμένο καλοκαίρι. Τα έργα θα υλοποιούνταν σε συνεργασία με το Δασαρχείο. Τελευταία στιγμή, οι ίδιοι υπάλληλοι που ήταν στις ίδιες θέσεις και στο παρελθόν, «ανακάλυψαν» ότι έπρεπε να συναφθεί προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου και Δασαρχείου. Έγινε προσφυγή ακύρωσης της εργολαβίας. Απορρίφθηκε πανηγυρικά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

* Το μεγάλο θέμα της ΚΟΙΝΣΕΠ. Η προσφυγή απορρίφθηκε γιατί στηριζόταν σε λάθος νόμο! Τόση σοβαρότητα…

* Μετακινήσεις διευθυντών και προϊσταμένων. Σχεδόν όλες οι προσφυγές κατά της νομιμότητας έχουν απορριφθεί, εκτός ελαχίστων.

 * Ατεκμηρίωτη άρνηση της Υπηρεσίας να ορίσει εκπρόσωπο – τεχνικό υπάλληλο στην προβλεπόμενη από το Νόμο και την Κανονιστική Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετοχής υπαλλήλου στην Επιτροπή Ελέγχου Κοινόχρηστων Χώρων. Η στάση αυτή της Υπηρεσίας οδηγεί σε μη ύπαρξη και μη λειτουργία της Επιτροπής και τελικά σε απώλεια εισπράξιμων τελών εσόδων στο Δήμο. Η ανοχή αυτής της κατάστασης στο παρελθόν έχει καταστήσει πρώην δήμαρχο σε κατηγορούμενο σε βαθμό κακουργήματος για απιστία. Η αρνητική άποψη της Υπηρεσίας καταρρίφθηκε στην Αποκεντρωμένη από τον Συντονιστή και από την Επιτροπή του Άρθρου 152.

ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ υπάλληλοι σε θέσεις ευθύνης διαχρονικά και συστηματικά με τις άστοχες αποφάσεις τους οι οποίες κρίνονται παράτυπες και παράνομες από τα ελεγκτικά όργανα δημιουργούν μόνιμο πρόβλημα παραγωγής έργου στο Δήμο. Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΕΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΣΦΕΥΓΟΝΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ, ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΞΕΠΕΡΝΑΜΕ!

 – Υπάρχουν άπειρα παραδείγματα άστοχων παρεμβάσεων, που έχουν στόχο την καθυστέρηση παραγωγής έργου και την ταλαιπωρία του ΠΟΛΙΤΗ.

Σας προτείνω να συναντηθούμε όλοι σε μια συνέλευση και να μιλήσουμε με επιχειρήματα και παραδείγματα. Στόχος η βελτίωση και όχι ο ΔΙΧΑΣΜΟΣ και η ΔΙΑΛΥΣΗ.

Επίσης να σας θυμίσω ότι καθημερινά ενημερώνουμε τις διευθύνσεις για τις αλλαγές στο κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Παρέχουμε τις δυνατότητες μέσω δύο πιστοποιημένων συνεργατών ώστε όλοι οι υπάλληλοί μας να θέτουν ερωτήματα σχετικά με προβλήματα που προκύπτουν. Ακόμα έχουμε στη διάθεση των υπαλλήλων ειδικό site.

Είναι πολύ εύκολη η αντιμετώπιση των κατηγοριών και των χαρακτηρισμών, καθώς και της μεροληπτικής στάσης σας. Να σας θυμίσω και πως όταν συνάδελφός σας υπέβαλλε μήνυση για έμφυλη βία σε Υπηρεσία από προϊστάμενο, «σφυρίζατε αδιάφορα» σε αναντιστοιχία με την σοβαρότητα της περίπτωσης.

Ο Δήμαρχος όμως άμεσα και αποτελεσματικά παρενέβη.

Έχετε δικαίωμα να εκφράζετε τις προσωπικές σας προτιμήσεις και απόψεις. Μη συγχέετε όμως τον Σύλλογο με το ατομικό συμφέρον. Οι υπάλληλοι γνωρίζουν. Δεν χρειάζονται αυτόκλητους υπερασπιστές κακόφωνης παράστασης!

Σας περιμένω να συζητήσουμε και να ορίσουμε συνέλευση ΟΛΩΝ των εργαζομένων.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00