Αρχική » Ανεπιθύμητες ενέργειες Εμβολίων

Ανεπιθύμητες ενέργειες Εμβολίων

από Άκης Χουζούρης

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΜΒΟΛΙΟΥ Pfizer-BioNTech (Comirnaty)
Μη συνήθη συμπτώματα που εμφανίζονται μετά τη χορήγηση εμβολίου
πρέπει να αναφέρονται ΑΜΕΣΑ στους επαγγελματίες Υγείας που
διενήργησαν τον εμβολιασμό και να δηλώνονται στην κίτρινη κάρτα ΕΟΦ
 Πολύ συχνές, ήπιας/ μέτριας έντασης διάρκειας μερικών ημερών: (≥1/10)
 Άλγος στη θέση ένεσης (που τείνει να χειροτερεύει 1-2 ημέρες μετά τον εμβολιασμό), οίδημα, κεφαλαλγία, αίσθημα κόπωσης, αρθραλγία,
μυαλγία, διάρροια, πυρετός (πιο συχνά μετά τη 2η δόση), ρίγη
 Συχνές: (≥1/100 έως <1/10)
 Ερυθρότητα στη θέση ένεσης
 Nαυτία, έμετος
 Όχι συχνές: (≥1/1.000 έως <1/100)
 Λεμφαδενοπάθεια, αϋπνία, κακουχία, κνησμός στη θέση ένεσης, πόνος στα άκρα
 Αντιδράσεις υπερευαισθησίας (π.χ. εξάνθημα,
κνησμός, κνίδωση, αγγειοοίδημα)
 Σπάνιες: (≥1/10.000 έως <1/1.000)
 Οξεία περιφερική παράλυση του προσωπικού

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΜΒΟΛΙΟΥ Moderna
 Πολύ συχνές: (≥1/10)
 Άλγος και διόγκωση στη θέση ένεσης
 Λεμφαδενοπάθεια μασχαλιαίας
χώρας
 Κεφαλαλγία, κόπωση
 Αρθραλγία, μυαλγία
 Πυρεξία, ρίγη
 Ναυτία , έμετοι
 Συχνές:
(≥1/100 έως <1/10)
 Ερύθημα, κνίδωση και εξάνθημα στη
θέση ένεσης
 Εξάνθημα
 Όχι συχνές:
(≥1/1.000 έως <1/100)
 Κνησμός της θέσης ένεσης
 Σπάνιες:
(≥1/10.000 έως <1/1.000)
 Διόγκωση προσώπου (επί ενθεμάτων)
 Οξεία περιφερική παράλυση του
προσωπικού νεύρου
Μη συνήθη συμπτώματα που εμφανίζονται μετά τη χορήγηση εμβολίου πρέπει να αναφέρονται ΑΜΕΣΑ στους επαγγελματίες Υγείας που διενήργησαν τον εμβολιασμό και να δηλώνονται στην κίτρινη κάρτα

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΜΒΟΛΙΟΥ AstraZeneca (Vaxzevria)
 Πολύ συχνές: (≥1/10)
 Ευαισθησία, άλγος, θερμότητα, κνησμός, μώλωπας στη θέση ένεσης
 Κεφαλαλγία, αίσθημα κακουχίας, κόπωση, ναυτία
 Αρθραλγία, μυαλγία
 Εμπύρετη κατάσταση, ρίγη
 Συχνές:
(≥1/100 έως <1/10)
 Ερυθρότητα, διόγκωση στη θέση ένεσης
 Πυρετός ≥38 οC
 Έμετος, διάρροια
 Θρομβοπενία
 Όχι συχνές: (≥1/1.000 έως <1/100)
 Λεμφαδενοπάθεια
 Υπεριδρωσία, κνησμός, εξάνθημα
 Ζάλη, υπνηλία,
 Μειωμένη όρεξη
 Πολύ σπάνιες: (<1/10.000)
 Θρόμβωση σε συνδυασμό με θρομβοπενία
Μη συνήθη συμπτώματα που εμφανίζονται μετά τη χορήγηση εμβολίου πρέπει να αναφέρονται ΑΜΕΣΑ στους επαγγελματίες Υγείας που διενήργησαν τον εμβολιασμό και να δηλώνονται στην κίτρινη κάρτα ΕΟΦ

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΜΒΟΛΙΟΥ Janssen / Johnson & Johnson
 Πολύ συχνές: (≥1/10)
 Κόπωση, άλγος της θέσης ένεσης
 Κεφαλαλγία, ναυτία, μυαλγία
 Συχνές: (≥1/100 έως <1/10)
 Πυρεξία, ερύθημα και οίδημα της θέσης
 ένεσης, ρίγη
 Αρθραλγία, βήχας
 Όχι συχνές: (≥1/1.000 έως <1/100)
 Εξασθένιση, αίσθημα κακουχίας
 Μυϊκή αδυναμία, πόνος άκρου, οσφυαλγία
 Πταρμός, άλγος στοματοφάρυγγα
 Τρόμος
 Εξάνθημα, υπεριδρωσία
 Σπάνιες:
(≥1/10.000 έως <1/1000)
 Υπερευαισθησία, κνίδωση
 Πολύ σπάνιες: (<1/10.000)
 Θρόμβωση σε συνδυασμό με θρομβοπενία
Μη συνήθη συμπτώματα που εμφανίζονται μετά τη χορήγηση εμβολίου πρέπει να αναφέρονται ΑΜΕΣΑ στους επαγγελματίες Υγείας που διενήργησαν τον εμβολιασμό και να δηλώνονται στην κίτρινη κάρτα ΕΟΦ

ΣΥΝΤΑΞΗ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00