Αρχική » ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αρ. ΣΟΧ 3 /2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αρ. ΣΟΧ 3 /2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

από Άκης Χουζούρης

Ο Δήμος Ήλιδας με την υπ΄ αριθ. ΣΟΧ3/17463/2021 Ανακοίνωση θα προβεί  στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά  οκτώ (8) ατόμων πλήρους απασχόλησης, ενός (1) ατόμου τετράωρης και δεκαεννέα (19) τρίωρης -μερικής απασχόλησης, για την καθαριότητα σχολικών μονάδων.

Η σύναψη των συμβάσεων θα έχουν διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφή τους και μέχρι την λήξη του διδακτικού έτους 2021-2022.

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων :  από  16-08-2021

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων : έως και  20-08-2021

Οι  ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την (ΣΟΧ3) «ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» και να την υποβάλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην  διεύθυνση: info@dimosilidas.gr.

Για την ταχύτερη διεκπεραίωση της διαδικασίας μοριοδότησης και ανάρτησης των πινάκων, συστήνουμε οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την (ΣΟΧ3) «ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ», να υποβάλουν και τα δικαιολογητικά που αφορούν τον ΠΙΝΑΚΑ Δ της αίτησης.

Η ανωτέρω ( ΣΟΧ3 ) «ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή.  Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης παρακάτω:

Πληροφορίες : Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού τηλ. 2622360523/524/525 Ανδριοπούλου Αθ., Κάππου Μ., Φωτοπούλου Μ.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00